Sunday, August 26, 2007

Martin Pabst: ANC moet praat en Weste het ’n rol

Martin Pabst: ANC moet praat en Weste het ’n rol
http://www.news24.com/Rapport/Rubrieke/0,,752-801_2171160,00.html
Druk artikel
E-pos storie aan 'n vriend
DisplayDCAd('220x120','1','');
");
//-->

DisplayDCAd('220x120','2','');

Berlyn
In Duitsland is daar al hoe meer berigte oor die verwering van die openbare orde in Suid-Afrika.
Dié berigte maak my en baron Klaus von der Ropp baie bekommerd.Von der Ropp was lid van dr. Frederik Van Zyl Slabbert se afvaardiging wat in Julie 1987 in Dakar met die verbode ANC gaan praat het. Hy was ook teenwoordig toe Thabo Mbeki en genl. Constand Viljoen die Akkoord oor Afrikaner-selfbeskikking op 23 April 1994 onderteken het.
Ek (Martin Pabst) was ’n jaar later raadgewer in ’n gesprek in Interlaken, Switserland, tussen die ANC, die Vryheidsfront en ander. Hier is besin oor minderheidsregte in ’n demokratiese grondwet .
In Dakar het Slabbert aan die ANC gesê: “As julle apartheid wil oorwin, moet julle die wit mense, veral die Afrikaners, oortuig daar is ’n lewe ná apartheid.” Die ANC het dit aanvaar en ingestem tot art. 235 in die Grondwet van 1996.
Dié klousule erken “die reg van enige gemeenskap wat ’n gemeenskaplike kultuur- en taalerfenis deel, op selfbeskikking binne ’n territoriale entiteit in die Republiek of op enige ander wyse”.
Ongelukkig is dié klousule en verwante grondwetlike klousules nog nie verwerklik nie, met fatale gevolge vir alle Suid-Afrikaners. Vandag kort die land die stabiliteit waarsonder die transformasie van apartheid tot ’n regstaat en demokrasie nie kan slaag nie.
Suid-Afrikaners moet ag slaan op die voorstelle oor Kosovo wat mnr. Marti Ahtisaari, bemiddelaar van die Verenigde Nasies, in Februarie 2007 aan die Veiligheidsraad gedoen het. Dié voorstelle was gerig op Kosovo se toekomstige politieke ordening. ’n Kernaspek van Ahtisaari se voorstel is die beskerming van Serwiërs en ander etniese minderheidsgroepe se regte. Só kan hulle hul kulturele indentiteit bewaar en ontwikkel.
Onderwys op alle vlakke moet in die minderhede se moedertale aangebied word. Minderhede het ook die reg op hul eie private en openbare media. Die fisieke grense van gemeenskappe sal volgens Ahtisaari se plan só getrek word dat homogene taalgemeenskappe waar moontlik tot stand kom.
Só sal minderhede oorverteenwoordig word in Kosovo se sentrale wetgewende en uitvoerende organe. In 2001 het die Masedoniese parlement besluit op soortgelyke reëlings vir die land se verskillende etniese groepe. Só is ’n burgeroorlog beeïndig.
Westerse moondhede word aangeraai om weer as diplomatieke bemiddelaars op te tree in nuwe onderhandelinge tussen die ANC en Afrikaners oor so ’n bestel in Suid-Afrika. Amerika en Brittanje het immers ’n wesenlike rol gespeel in die akkoord tussen Viljoen en die ANC-leierskap.
Wanneer Afrikaners nie langer soos vreemdelinge in hul land voel nie, sal hulle hul nie meer deur uitwaartse of inwaartse migrasie aan Suid-Afrika onttrek nie.
As die voorgestelde hervormings in Suid-Afrika misluk, is ons bevrees Suid-Afrika se aanbieding van 2010 sal gekanselleer word. Die land sal dieselfde weg inslaan as sê maar Nigerië. En sal die Europese Unie 1,5 miljoen van sy lidstate se burgers uit ’n inploffende Suid-Afrika móét verwyder.
Dr. Martin Pabst is ’n politieke navorser en konsultant in Duitsland.

No comments: